พ่อขุนบางกลางท่าว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ โดยการบริหารจัดการที่มีประสิธิภาพ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
  งานบริการต่างๆ...
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
และการเยี่ยมบ้าน
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
อำเภอนครไทย
 
ศูนย์บริการข้อมูล
ระดับ รพ.สต.
ศูนย์บริการข้อมูล
ภาคประชาชน

 
นพ.ศิษฎิคม   เบ็ญจขันธ์
นพ.ศิษฎิคม   เบ็ญจขันธ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

    ในจังหวัดพิษณุโลก

  จังหวัดพิษณุโลก 
  สสจ.พิษณุโลก 
  โรงพยาบาลพุทธชินราช 
  โรงพยาบาลวังทอง 
  โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
  โรงพยาบาลชาติตระการ 
  โรงพยาบาลเนินมะปราง 
  รร.นครไทย 

  อื่นๆ

  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  ตรวจสอบสิทธิบัตร 
  เวที TQA 
  HosXP 
  ความรู้เรื่องยา Online 

  000001
มีผู้กำลังเยี่ยมชม
เว็บไซท์ของฉันอยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
068057
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
38
เฉลี่ยต่อวัน
23.3
นับจาก 17 พ.ค. 57
     
Nakonthai Crown's Prince Hospital Amphur Nakonthai , Phitsanulokn Province ,Thailand.
mail :
nktcph@gmail.com