ระบบบริการข้อมูลประชาชน
เลขประชาชน
HN
วัน-เดือน-ปีเกิด   
User ID :  Password :
ใส่อักษรที่ท่านเห็น :    vhqB1E     
กรอกบัตรประชาชน 13 หลัก HN ครบหลัก และวันเดือนปีเกิดของท่านให้ครบ และกดปุ่ม Ok