ระบบบริการข้อมูลประชาชน
เลขประชาชน
HN
วัน-เดือน-ปีเกิด   
ใส่อักษรที่ท่านเห็น :    dua8Vs     
กรอกบัตรประชาชน 13 หลัก HN ครบหลัก และวันเดือนปีเกิดของท่านให้ครบ และกดปุ่ม Ok