กิจกรรมต่างๆ ของ รพร.นครไทย

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้กำกับการกินยา วัณโรค 27 กันยายน 2554
อบรมพัฒนาผู้กำกับการกินยา
27 กันยายน 2554
รับการประเมินจาก สรพ. 29 กันยายน 2554
รับการประเมินจาก สรพ.
29 กันยายน 2554
คัดกรองต่อกระจก 15-26 สิงหาคม 2554
คัดกรองต่อกระจก
15-26 สิงหาคม 2554
อบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องการใช้ยา 26 กันยายน 2554
อบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องการใช้ยา
26 กันยายน 2554
อบรมพัฒนาเครือข่าย EMS 27 กันยายน 2554
อบรมพัฒนาเครือข่าย EMS
27 กันยายน 2554
วันคล้ายพระราชสมภพ 28 กรกฏาคม 2554
วันคล้ายพระราชสมภพ
28 กรกฏาคม 2554
ยกเสาเอกอาคารหลังใหม่ 3 สิงหาคม 2554
ยกเสาเอกอาคารหลังใหม่
3 สิงหาคม 2554
วันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2554
วันเฉลิมพระชนพรรษา
12 สิงหาคม 2554
รับโล่ สปสช. 2 พฤษภาคม 2554
รับโล่ สปสช.
2 พฤษภาคม 2554
อวยพรวันเกิด ฯพณฯธานินทร์ ไกรวิเชียร 27 พฤษภาคม 2554
อวยพรวันเกิด ฯพณฯธานินทร์ กรัยวิเชียร
27 พฤษภาคม 2554
บุญบั้งไฟxg]b
บุญบั้งไฟxg]b'odmk
27-28 พฤษภาคม 2554
ดูงาน IC รพร.กุฉินารายณ์ 8 มีนาคม 2554
ดูงาน IC รพร.กุฉินารายณ์
8 มีนาคม 2554
ผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจเยี่ยม 24 มีนาคม 2554
ผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจเยี่ยม
24 มีนาคม 2554
โครงการอาหารปลอดภัย 19 เมษายน 2554
โครงการอาหารปลอดภัย
19 เมษายน 2554
อบรมปฏิบัติธรรมวัดภูสูง 25-27 มกราคม 2554
อบรมปฏิบัติธรรมวัดภูสูง
25-27 มกราคม 2554
ทำบุญเลี้ยงพระศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลนครไทย1 กุมภาพันธ์ 2554
ทำบุญเลี้ยงพระ PCU ตำบลนครไทย
1 กุมภาพันธ์ 2554
ทำบุญวันเกิดโรงพยาบาล 10-11 กุมภาพันธ์ 2554
ทำบุญวันเกิดโรงพยาบาล
10-11 กุมภาพันธ์ 2554
ประชุมมูลนิธิ รพร. สาขาxg]b
ประชุมมูลนิธิ รพร. สาขาxg]b'odmk
16 พฤศจิกายน 2553
ต้อนรับองค์มนตรีตรวจเยี่ยม22 ธันวาคม 2553
ต้อนรับองคมนตรีตรวจเยี่ยม
22 ธันวาคม 2553
ปีใหม่ รพร.xg]b
ปีใหม่ รพร.xg]b'odmk
14 มกราคม 2554
งานเลี้ยงส่งนพ. ศิษฎิคม เบ็ญจขันธ์ ผู้อำนวยการ 2-3 มิถุนายน 2553
เลี้ยงส่ง นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์
ผู้อำนวยการ 2-3 มิถุนายน 53
ทำบุญวันเกิดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 28 ก.ค.53
ทำบุญวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมฯ 28 กรกฏาคม 53
งานเลี้ยงรับ ผอก.วรวิทย์ เจริญพร 9 ก.ย.53
เลี้ยงต้อนรับ นพ.วรวิทย์ เจริญพร
ผู้อำนวยการ 9 กันยายน 53
HA forum 9-12 มี.ค.53
HA forum 9-12 มี.ค.53
รพ.หนองสูงดูงานสารสนเทศ 8 มี.ค.53
รพ.หนองสูงดูงาน 8 มี.ค.53
การประประชุมวิชาการข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติครั้งที่1
ข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติครั้งที่1
ฯพณฯท่านธานินทร์ ตรวจเยี่ยม 24 ก.พ.53
ฯพณฯท่านธานินทร์ ตรวจเยี่ยม 2553
งานวันพยาบาล 2009
งานวันพยาบาล 2552

พยาบาลดีเด่นปี 2552

World No Tobacco Day 2008

งานประกาศผลแพทย์ดีเด่นปี50

Thank You Party 5 เม.ย.50

HA, HPH 13-16 มี.ค. 50
ฯพณฯธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี และคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล 28 ก.พ.50
ฯพณฯธานินทร์ กรัยวิเชียร ตรวจเยี่ยม

ทัศนศึกษาเกาะเสม็ด 9-11 ก.ย.49

ประชุมชมรมผู้สูงอายุฯ 25 ส.ค.49

บุญผ้าป่าเอดส์ 12 ส.ค.49

ป้องกันไข้เลือดออก 18 ก.ค. 49

รับ HA ยาเสพติด 19 ก.ค.49

เยี่ยมบ้าน 21 ก.ค. 49

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ?? ก.ค. 49

คัดกรองตา 24 ก.ค. 49

ออกหน่วย 27 ก.ค. 49

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 28 ก.ค. 49